Dane statystyczne 

 
 

Gmina Tuchola - podstawowe dane

Powierzchnia gminy

23.943 ha ( 239,4 km2 )
               w tym miasto   -  1.768 ha (17,7 km2 )

Zagospodarowanie terenu

- użytki rolne            -   10.558 ha  tj.  (44,10 %)
                 użytki rolne gospodarstw indywidualnych   -  8.260 ha
- lasy i grunty leśne   -   11.333 ha  tj.  (47,33 %)
- pozostałe grunty     -    2.052 ha  tj.  (8,57 %)

Liczba stałych mieszkańców

- wg stanu na dzień 31.12.2007r.
gmina Tuchola: 20 002,
w tym liczba mieszkańców Tucholi: 13 722;
- wg stanu na dzień 31.12.2008r.
gmina Tuchola: 20 098,
w tym liczba mieszkańców Tucholi: 13 752;
- wg stanu na dzień 31.12.2009r.
gmina Tuchola: 20 148,
w tym liczba mieszkańców Tucholi: 13 769;
- wg stanu na dzień 31.12.2010r.
gmina Tuchola: 20 097,
w tym liczba mieszkańców Tucholi: 13 670;
- wg stanu na dzień 31.12.2011r.
gmina Tuchola: 20 074
w tym liczba mieszkańców Tucholi: 13 626;
- wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
gmina Tuchola: 20 039
w tym liczba mieszkańców Tucholi: 13 565;
- wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
gmina Tuchola: 19 904
w tym mieszkańców Tucholi: 13 418,
- wg stanu na dzień 31.03.2014 r.
gmina Tuchola: 19 907
w tym mieszkańców Tucholi: 13 420;
- wg stanu na dzień 31.12.2018r.
gmina Tuchola: 19 518
w tym mieszkańców Tucholi: 12 984.

Podział administracyjny

10 sołectw i miasto Tuchola

Sołectwa: Mały Mędromierz, Bladowo, Raciąż, Stobno, Kiełpin, Mała Komorza, Klocek, Rzepiczna, Białowieża i Legbąd

Drogi gminne

148,8 km w tym:
- na terenie Tucholi 54,5 km
- na terenach wiejskich 94,3 km

 

Kultura

         Tucholski Ośrodek Kultury z filią w Raciążu
         Miejska Biblioteka Publiczna z filią w Raciążu
         Biblioteka Młodzieżowa i Dziecięca
         Muzeum Borów Tucholskich

Oświata

2 przedszkola     
7 szkół podstawowych
1 niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym
3 gimnazja
1 szkoła specjalna
4 zespoły szkół średnich działające w ramach:

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
 • Zespołu szkół Leśnych,
 • Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych,
 • Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych

      

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem

Turystyka

Punkt Informacji Turystycznej

Baza wypoczynkowa:
   gospodarstwa agroturystyczne - 26        
   domy wycieczkowe - 1
   pensjonaty - 1          
   ośrodki wypoczynkowe - 4      
   campingi - 2
   pola namiotowe - 2
   kąpieliska strzeżone - 2

Baza żywieniowa:          
   restauracje - 5

Szlaki turystyczne:
   piesze - 4
   rowerowe - 7
   kajakowe - 2

Zdrowie

 • „Szpital Tucholski" NZOZ Sp z o.o.,Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18 (szpital ze 144 łóżkami, poradnie ogólne i specjalistyczne)
 • Miejskie Centrum Lekarskie NZOZ Sp z o.o. (przychodnia ogólna, poradnia dziecięca), Tuchola, ul. Świecka 27,
 • NZOZ Zakład Pielęgniarsko-Opiekuńczy „Troska", Tuchola, ul. Świecka 45,
 • Położne Środowiskowo-Rodzinne s.c., Tuchola, ul. Główna 50 A,
 • Dom Pomocy Społecznej, Wysoka 16,
 • prywatne gabinety lekarskie i spółki lekarzy rodzinnych
 • Praktyka Lekarza Rodzinnego (Raciąż, ul. Brzozowa 10; Legbąd, ul. Ks. Chudzińskiego 16),
 • gabinety stomatologiczne,
 • 7 aptek.


Zasoby mieszkaniowe

5 882 mieszkania

Liczba bezrobotnych w gminie

- 1 283 osób - wg stanu na dzień 31.12.2007 r.;
- 1 146 osób - wg stanu na dzień 31.12.2008 r.;
- 1 291 osób - wg stanu na dzień 31.12.2009 r..

Stopa bezrobocia w Powiecie Tucholskim

- 19,1% - wg stanu na dzień 31.12.2007 r.;
- 15,6% - wg stanu na dzień 31.12.2008 r.;
- 17,0% - wg stanu na dzień 31.12.2009 r..


Ochrona środowiska. Turystyka

W gminie Tuchola  ponad 47 % powierzchni ogółem stanowią lasy i grunty leśne. Nieprzeciętne walory krajobrazowe, bogactwo świata roślin i zwierząt spowodowały utworzenie na terenie 3 nadleśnictw: Tuchola, Woziwoda, Rytel - Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Duża część jego obszaru leży na terenie Gminy Tuchola.

       Na terenie Tucholi znajdują się m.in.: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, szlaki turystyczne - 4 pieszych, 7 rowerowe, 2 kajakowe. Gmina posiada niezbędną bazę sportowo-rekreacyjną, w tym stadiony, korty tenisowe, kąpieliska, siłownie, sale gimnastyczne i kręgielnię.
      

Gospodarka

Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 138,0 km, z tego w mieście Tuchola 86,6 km. W całym mieście rozprowadzona jest sieć rozdzielcza gazu ziemnego. W roku 1992 oddano do użytku oczyszczalnię miejską o wydajności 5,6 tys. m3/dobę, do której prowadzi 102,1 km kanalizacji, z tego 64,5 km w Tucholi. Na terenie Gminy znajduje się 2398 przyłączy kanalizacyjnych. 
    We wrześniu 1998 r oddano do użytku centralne źródło ciepła dla miasta - kotłownię zasilaną gazem o mocy 14 MW. Teren gminy uzbrojony jest w sieci i urządzenia elektroenergetyczne zapewniające pełne pokrycie potrzeb.
    W Gminie, ze względu na położenie w rejonie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, nie rozwija się przemysł ciężki.
Istnieją jedynie drobne zakłady przemysłowe, głównie w zakresie przetwórstwa rolnego,  branży metalowej i przemysłu drzewnego.
   

Ostatnia aktualizacja - 18.01.2013 r.

 
Liczba odwiedzin : 1282
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Lepak
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2003-09-03 00:00:00
Czas publikacji: 2019-01-15 09:04:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak