Związki i stowarzyszenia 

 
 

Związki i stowarzyszenia

Gmina Tuchola należy do następujących związków, stowarzyszeń i spółek:

  1. Na podstawie uchwały nr VI/68/90 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 1990r. przystąpiła do Związku Miast Polskich; opłaca roczną składkę – w 2003r. wynosi ona  2.616,98 zł
  2. Na podstawie uchwały nr XLII/382/97 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 września 1997r. przystąpiła do organizacji Polski Czerwony Krzyż na zasadach członka wspierającego; opłaca roczną składkę w wysokości 1.200 zł.
  3. Na podstawie uchwały nr LII/467/98 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 czerwca 1998r. przystąpiła do spółki akcyjnej Kujawsko-Pomorski Rynek Hurtowy w Bydgoszczy i objęła 20 akcji po 100 zł,
  4. Na podstawie uchwały nr XXXVII/353/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2001r. przystąpiła do Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” – składka za 2002r. wyniosła 10.048 zł,
  5. Na podstawie uchwały nr VI/53/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lutego 2003r. przystąpiła do stowarzyszenia „ Chojnicki Bank Żywności” i opłaca miesięczną składkę w wysokości 600 zł,
  6. Na podstawie uchwały nr VII/63/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2003r., zm. uchwałą nr XI/88/03  z dnia 27 czerwca 2003r. wspólnie z Powiatem Tucholskim utworzyła Ośrodek Sportu i Rekreacji, Spółka z o.o. – wniosła udział pieniężny  - 50 tys. zł.
  7. Na podstawie uchwały nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2003r. przystąpiła do spółki „ Szpital Tucholski” w Tucholi i objęła 50 udziałów po 500 zł.
 
Liczba odwiedzin : 376
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Knitter
Czas wytworzenia: 2003-07-14 00:00:00
Czas publikacji: 2016-11-29 14:40:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak