Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych stanowiących ulicę Mickiewicza i Wiejską. 

 
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986  ze zm.)

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tuchola , Pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Strona internetowa:  www.bip.miasto.tuchola.pl

tel. (52) 336 34 30 ; faks (52) 334 21 38.

zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej dotyczącej:

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego zamówienia pn.:  

„Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych stanowiących ulicę Mickiewicza i Wiejską w Tucholi”

nr postępowania ZP.271.10.6.2019.AK

 

Wszelkie informacje o zamówieniu (SIWZ, formularz oferty, wzór umowy wraz
z dokumentacją niezbędną do przygotowania oferty) zamieszczono w poniższych załącznikach oraz dostępne są w wersji papierowej Urzędzie Miejskim w Tucholi, pok. nr 119.

Termin wykonania zamówienia:  30 listopada 2019 r. – jest to dzień przekazania Zamawiającemu kompletnego opracowania wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / decyzją o pozwoleniu na budowę lub brakiem sprzeciwu do złożonego zgłoszenia (w zależności od wyboru procedury przez projektanta, co będzie uzasadnione założeniami projektowymi).

Ofertę należy złożyć do dnia:  11.02.2019 r., do godz. 10:00

Punkt Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Tucholi.
        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2019 r., o godz.: 10:15.


Osoby  upoważnione do udzielania informacji w sprawie zamówienia:

- Agnieszka Kowalikowska (procedury przetargowe) – inspektor ds. zamówień publicznych, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, tel. (52) 336 34 30.

 

04.02.2019 roku Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców do niniejszego postepowania. Ich treść znajduje się w załączniku poniżej.

08.02.2019 roku Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców do niniejszego postepowania. Ich treść znajduje się w załączniku poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2019-01-28 15:06:22 Rozmiar: 269.43k Format: .pdf Pobierz

SIWZ, druk oferty.docx

Data: 2019-01-28 15:06:22 Rozmiar: 38.75k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy.docx

Data: 2019-01-28 15:17:19 Rozmiar: 1.2M Format: .docx Pobierz

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego ZP.271.10.6.2019.pdf

Data: 2019-02-04 14:43:01 Rozmiar: 898.72k Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania ZP.271.10.6.2019.AK.pdf

Data: 2019-02-08 11:03:18 Rozmiar: 291.72k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 189
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kowalikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Kowalikowska
Czas wytworzenia: 2019-01-28 15:06:21
Czas publikacji: 2019-02-08 11:03:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak