Przebudowa drogi gminnej w Bladowie (dz. nr 150) 

 
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986  z późn. zm.)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tuchola , Pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Strona internetowa:  www.bip.miasto.tuchola.pl

tel. (52) 336 34 30 ; faks (52) 334 21 38.

zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej dotyczącej:

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego zamówienia pn.:

Przebudowa drogi gminnej w Bladowie (dz. nr 150)

nr postępowania ZP.271.10.8.2019.AS 

Wszelkie informacje o zamówieniu (SIWZ, formularz oferty, wzór umowy wraz z dokumentacją niezbędną do przygotowania oferty) zamieszczono wponiższych załącznikach oraz dostępne są w wersji papierowej Urzędzie Miejskim w Tucholi, pok. nr 119.

Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2019 r.
Ofertę należy złożyć do dnia:  21.02.2019 r. , do godz. 10:00, Punkt Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Tucholi.

Otwarcie ofert nastąpi:  21.02.2019 r. , do godz. 10:15, pok. 119, Urząd Miejski w Tucholi.

Osoby  upoważnione do udzielania informacji w sprawie zamówienia:

- Aleksandra Szmyt (procedury przetargowe) – inspektor ds. zamówień publicznych, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, tel. (52) 336 34 30.

 

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców, Zamawiajacy w dniu 15 lutego 2019 r. udziela  odpowiedzi i dokonuje aktualizacji załączników do niniejszego zamówienia. Treść pytań z udzielonymi odpowiedziami zamieszczono w poniższym załączniku.

W dniu 18.02.2019 r. Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytanie, które załączono poniżej.

 

Załączniki

5.1. Zał. nr 5 do U - KG RB.docx

Data: 2019-02-11 12:44:11 Rozmiar: 22.94k Format: .docx Pobierz

zał. 1 - Projekt.zip

Data: 2019-02-11 12:44:11 Rozmiar: 1.27M Format: .zip Pobierz

zał. 3a - Kosztorys ofertowy Bladowo.pdf

Data: 2019-02-11 12:44:11 Rozmiar: 1.49M Format: .pdf Pobierz

zał. 3b -Przedmiar Bladowo.pdf

Data: 2019-02-11 12:44:11 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

zał. 5 - Projekt umowy RB.docx

Data: 2019-02-11 12:44:11 Rozmiar: 1.21M Format: .docx Pobierz

zał. nr 2 - Bladowo - specyfikacja.pdf

Data: 2019-02-11 12:44:11 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

zapytanie ofertowe ZP.271.10.8.2019.AS.pdf

Data: 2019-02-11 12:44:11 Rozmiar: 203.96k Format: .pdf Pobierz

pytania i odpowiedzi 15.02.2019r..pdf

Data: 2019-02-15 13:28:16 Rozmiar: 334.98k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 4 - wykaz robót.docx

Data: 2019-02-15 13:28:16 Rozmiar: 21.09k Format: .docx Pobierz

orientacja Bladowo popr.zip

Data: 2019-02-15 13:28:16 Rozmiar: 319.34k Format: .zip Pobierz

załączniki nr 4 i 5 - ZAPYTANIE OFERTOWE I WZÓR UMOWY.docx

Data: 2019-02-15 13:28:16 Rozmiar: 59.85k Format: .docx Pobierz

pytanie i odpowedź 18.02.2019r..pdf

Data: 2019-02-18 09:12:15 Rozmiar: 194.17k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 83
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Szmyt
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Szmyt
Czas wytworzenia: 2019-02-11 12:44:10
Czas publikacji: 2019-02-18 09:12:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak