ESP 

 


 

 

ESP_Tuchola

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola: /41hs9riv64/skrytka 

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: ePUAP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie ePUAP niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Załatwienie spraw następuje poprzez wypełnienie formularza, podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub posiadanie profilu zaufanego i postępowanie zgodnie z instrukcją.

Link do strony umozliwiającej złożenie pisma ogólnego składanego do podmiotu publicznego za pośrednictwem platformy ePUAP - musisz być zalogowanym żeby uzupełnić wniosek elektroniczny.

 

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Tucholi.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie XAdES.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB.

Akceptowane informatyczne nośniki danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to płyta CD-RW i Pendrive.

Akceptowane informatyczne nośniki danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to płyta CD-RW i Pendrive.

Akceptowalne formaty załączników to:

  1. DOC, ODT,
  2. XLS, ODS,
  3. TXT,
  4. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,
  5. PDF,
  6. ZIP, RAR,
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 


Liczba odwiedzin : 1709
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Lepak
Osoba odpowiedzialna za informację : Jadwiga Krajecka
Czas wytworzenia: 2011-02-01 14:50:38
Czas publikacji: 2011-02-01 14:50:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak