ESP 

 

 

 

 

ESP_Tuchola

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola: /41hs9riv64/skrytka 

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: ePUAP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie ePUAP niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez wypełnienie formularza, podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub posiadanie profilu zaufanego i postępowanie zgodnie z instrukcją.

Link do strony umożliwiającej złożenie pisma ogólnego składanego do podmiotu publicznego za pośrednictwem platformy ePUAP - musisz być zalogowanym żeby uzupełnić wniosek elektroniczny.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Tucholi:

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie XAdES,
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB,
  • akceptowane informatyczne nośniki danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to płyta CD-RW i Pendrive,
  • akceptowane informatyczne nośniki danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to płyta CD-RW i Pendrive.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, ODT,
  • XLS, ODS,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,
  • PDF,
  • ZIP, RAR.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Liczba odwiedzin : 3008
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2011-02-01 14:50:38
Czas publikacji: 2017-10-24 08:43:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak