Przebudowa drogi gruntowej transportu rolniczego w obrębie geodezyjnym Mały Mędromierz 

 
 

Przebudowa drogi gruntowej transportu rolniczego w obrębie geodezyjnym Mały Mędromierz zrealizowana została w ciągu dróg gminnych:

1) Nowa Tuchola – Wysoka Wieś długości 0,572 km, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Sępólno do skrzyżowania dróg gminnych w m. Nowa Tuchola,

2) Nowa Tuchola – Wielki Mędromierz długości 0,418 km, na odcinku od skrzyżowania dróg gminnych w kierunku m. Wielki Mędromierz.    

Nawierzchnię wykonano w technologii z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych składających się z warstwy wiążącej o gr. 4cm po zagęszczeniu i warstwy ścieralnej gr. 4cm.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, był Zakład Sprzętowo Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi.

Wartość inwestycji wyniosła 593.142,99 zł. Ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozyskano 148.750,00 zł.

 

Liczba odwiedzin : 665
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Walkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Śmieszek
Czas wytworzenia: 2015-11-19 12:48:09
Czas publikacji: 2015-11-19 13:15:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak