Strategia Rozwoju Gminy 2020+ 

 
 

Obowiązująca Strategia Rozwoju została przygotowana przez wszystkie samorządu z obszaru powiatu tucholskiego, obejmuje więc swoim zasięgiem cały przedmiotowy obszar.

 

Strategię rozwoju obszaru powiatu tucholskiego oraz syntetyczną diagnozę stanu i uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu tucholskiego można pobrać poniżej.

 

W celu przygotowania strategii rozwoju opracowano również 10 materiałów pomocniczych:

 

  1. Materiał pomocniczy - Bezrobocie i pomoc społeczna;
  2. Materiał pomocniczy - Charakterystyka przedsiębiorczości;
  3. Materiał pomocniczy - Dojazdy do pracy;
  4. Materiał pomocniczy - Infrastruktura techniczna;
  5. Materiał pomocniczy - Prognoza rozwoju ludności;
  6. Materiał pomocniczy - Stan rozwoju sieci drogowej;
  7. Materiał pomocniczy - Usługi publiczne;
  8. Materiał pomocniczy - Uwarunkowania rozwoju turystyki;
  9. Materiał pomocniczy - Uwarunkowania rozwoju wynikające z położenia w systemie obszarów chronionych;
  10. Materiał pomocniczy - Uwarunkowania zewnętrzne.

 

Materiały pomocnicze do pobrania poniżej.

 

Załączniki

Strategia rozwoju obszaru powiatu tucholskiego.pdf

Data: 2016-05-30 14:27:01 Rozmiar: 724.35k Format: .pdf Pobierz

Syntetyczna diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu tucholskiego.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 3.36M Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Uwarunkowania rozwoju turystyki.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 625.07k Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Usługi publiczne.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 2.05M Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Stan rozwoju sieci drogowej.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 14.02M Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Uwarunkowania zewnętrzne.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Uwarunkowania rozwoju wynikające z położenia w systemie obszarów chronionych.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 274.7k Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Prognoza rozwoju ludności.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 270.8k Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Charakterystyka przedsiębiorczości.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 289.58k Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Bezrobocie i pomoc społeczna.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 2.51M Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Dojazdy do pracy.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 137.8k Format: .pdf Pobierz

Materiał pomocniczy - Infrastruktura techniczna.pdf

Data: 2016-01-04 14:40:40 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1062
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Jastak
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Jastak
Czas wytworzenia: 2016-01-04 14:32:27
Czas publikacji: 2016-05-30 14:28:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak