Status prawny 

 
  

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi jest samorządową instytucją kultury Gminy Tuchola  wpisaną   do   Księgi  Rejestrowej  Instytucji  Kultury  pod  nr  3.   Posiada  osobowość prawną

Działa na podstawie:

1)        Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

2)        Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001  ze zm.)

3)        Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Tucholi nr XLVII/432/01 z dnia 14.12.2001 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz jego zmiany:

-        Uchwała Rady Miejskiej w Tucholi nr X/79/03 z dnia 30.05.2003 r.,

-        Uchwała Rady Miejskiej w Tucholi nr VI/65/07 z dnia 30.03.2007 r.,

-        Uchwała Rady Miejskiej w Tucholi nr XV/118/07 z dnia 21.09.2007 r.,

-        Uchwała Rady Miejskiej w Tucholi nr XX/173/12 z dnia 22.06.2012 r

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi jest finansowana z budżetu Gminy Tuchola.

Wykonuje zadania:

-          biblioteki powiatowej,

-          biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,

-          biblioteki Tucholskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tucholi.

 

Liczba odwiedzin : 459
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Beata Modzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szramka
Czas wytworzenia: 2013-04-24 12:56:59
Czas publikacji: 2013-04-24 12:56:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak