Przedmiot działalności 

 
  

Do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi należy:

-        gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

-        udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

-        prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

-        popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy,

-        tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

-        współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych mieszkańców gminy,

-        doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Liczba odwiedzin : 414
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Beata Modzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szramka
Czas wytworzenia: 2013-04-24 12:59:35
Czas publikacji: 2013-04-24 12:59:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak