Zasady funkcjonowania MBP w Tucholi 

 
  

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi działa w sposób zapewniający mieszkańcom właściwy dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.

-               MBP prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie
o rachunkowości.

-               Podstawą gospodarki MBP jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

-               Przychodami Biblioteki są:
  a) dotacja Organizatora
  b) dotacja Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

  c) dotacja Tucholskiej Szkoły Realnej

  d) dochody własne

  e) darowizny.

 Biblioteka  pobiera opłaty:

      - za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

      - za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych

Dochody własne biblioteki przeznaczane są na działalność statutową.

 

Liczba odwiedzin : 463
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Beata Modzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szramka
Czas wytworzenia: 2013-04-24 13:01:07
Czas publikacji: 2013-04-24 13:01:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak