Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 

 
  

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi prowadzi następujące rejestry, ewidencje, archiwa:

-        Rejestry czytelników

-        Rejestry wypożyczonych zbiorów

-        Katalogi zbiorów

-        Księgi inwentarzowe zbiorów zwartych

-        Księgi inwentarzowe dokumentów elektronicznych

-        Księgi przybytków

-        Księgi ubytków

-        Księga kontroli

-        Ewidencja środków trwałych

-        Ewidencja wyposażenia

-        Rejestr zamówień publicznych

-        Rejestr delegacji służbowych

-        Rejestr zwolnień lekarskich

-        Archiwum zakładowe

Rejestry   czytelników   prowadzone   są   zgodnie  z  ustawą   o   ochronie  danych osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926)

 

Liczba odwiedzin : 453
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Beata Modzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szramka
Czas wytworzenia: 2013-04-24 13:03:26
Czas publikacji: 2013-04-24 13:03:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak