Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr  200, poz. 1651) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do biblioteki.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Tucholi: /tucholambp/skrytka 

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie ePUAP niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

·         założenie indywidualnego (darmowego) konta

·         posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Załatwienie spraw następuje poprzez wypełnienie formularza, podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub posiadanie profilu zaufanego i postępowanie zgodnie z instrukcją.

 

Formularz ogólny złożenia pisma do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi - musisz się zalogować żeby przejść do strony.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie XAdES,

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Akceptowane informatyczne nośniki danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to płyta CD-RW i Pendrive.

Akceptowalne formaty załączników to:

1.      DOC, ODT,

2.      XLS, ODS,

3.      TXT,

4.      GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,

5.      PDF,

6.      ZIP, RAR,

 
 

Liczba odwiedzin : 490
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Beata Modzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szramka
Czas wytworzenia: 2014-08-21 09:00:21
Czas publikacji: 2014-08-21 09:00:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak