Informacja o publikacji Uchwał 

 
  

Uchwała nr XLIX/446/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2010 r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 166, poz. 2124,   w dniu 4 listopada 2010 r.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1024
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kowalikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Kowalikowska
Czas wytworzenia: 2010-12-15 11:28:55
Czas publikacji: 2010-12-15 11:28:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak