Historia Biblioteki 

 
 

Biblioteka Publiczna w Tucholi funkcjonuje w historii naszego miasta od 57 lat. Powstała na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z kwietnia 1946 r. Początkowo stanowiła całość z Powiatową Biblioteką Nauczycielską i mieściła się przy byłym inspektoracie szkolnym, a pierwszym kierownikiem był Franciszek Landowski. Zalążkiem przyszłego księgozbioru były dary od mieszkańców Tucholi oraz książki pochodzące z ocalałych księgozbiorów likwidowanych majątków prywatnych. W roku 1948 oddano do użytku w budynku przy ul.Sępoleńskiej 1 Miejską Bibliotekę Publiczną. Obie biblioteki funkcjonowały do roku 1955, kiedy na mocy uchwały PPRN zostały połączone, tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W roku 1949 kierownictwo biblioteki objęła Antonina Nitka. Biblioteka zajmowała wówczas trzyizbowy lokal o powierzchni 77 m2 przy ul. Świeckiej 16 (obecnie Kawiarnia „Wrzos”), w którym urządzono wypożyczalnię i czytelnię dla 30 osób. Biblioteka służyła podległym placówkom w terenie, instruktażem, szkoliła kadry biblioteczne, zasilała księgozbiory kompletami depozytowymi. W roku 1958 wydzielono z księgozbioru książki dla dzieci i młodzieży i utworzono Bibliotekę Dziecięcą, która w roku 1961 otrzymała pierwszy samodzielny lokal przy pl. Wolności 13. Rozrastający się księgozbiór oraz rosnąca rzesza czytelników spowodowały, że dotychczasowy lokal stał się za ciasny. W roku 1961 przeniesiono księgozbiór do przestronnego, położonego w centrum miasta pomieszczenia przy pl. Wolności 3 (obecnie księgarnia). Po odejściu ze stanowiska kierownika biblioteki Antoniny Nitki jej funkcję przejęła dotychczasowa instruktorka Helena Pawelska. Później biblioteką kierowały: Jadwiga Jędrys, Bogumiła Podgórska oraz Małgorzata Jakubowska. Przez 15 lat sytuacja biblioteki była w miarę stabilna, przybywało książek i czytelników, rozwijała się działalność upowszechnieniowa. Organizowano imprezy czytelnicze, wystawy, spotkania autorskie. W tucholskiej bibliotece gościli między innymi: Michał Rusinek, Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Jalu Kurek, Stanisława Fleszerowa-Muskat, Wanda Źółkiewska i inni. W wyniku likwidacji powiatów w roku 1975 biblioteka otrzymała nazwę Rejonowa Biblioteka Publiczna pełniąc nadal rolę placówki wiodącej i sprawującej nadzór merytoryczny nad bibliotekami gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Lubiewo i Śliwice. W gminie Tuchola działały wów-
czas trzy filie biblioteczne w Kiełpinie, Legbądzie i Raciążu, oraz 16 punktów bibliotecznych. W tym samym roku biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu o powierzchni 200 m2 po byłym Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy pl. Zamkowym 4. Przemiany ustrojowe przełomu lat 80 i 90 przyniosły zdecydowane pogorszenie sytuacji biblioteki. W roku 1991 utworzono Tucholski
Ośrodek Kultury, w strukturę którego włączono bibliotekę. Finansowanie przejął samorząd lokalny. Zlikwidowano stanowisko dyrektora, zmniejszono zatrudnienie i środki na funkcjonowanie placówki. Biblioteka przestała funkcjonować jako samodzielna instytucja. Do roku 1993 przeniesiono wszystkie działy biblioteki do Tucholskiego Ośrodka Kultury przy pl. Zamkowym 8. W 1994 r. zlikwidowano Filię Biblioteczną w Kiełpinie, a w 1997 w Legbądzie. Zbiory likwdowanych filii przekazano bibliotekom szkolnym. W wyniku zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Tuchola Uchwałą Rady Miejskiej utworzono z dniem 1.10.2002 r. dwie samodzielne instytucje – Tucholski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Biblioteka otrzymała 14,58% udziału we własności budynku przy pl. Zamkowym 8 oraz 14,58% udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu. Na stanowisko dyrektora biblioteki powołana została Elżbieta Bukowska. Biblioteka oprócz zadań o zasięgu gminnym od 3 lat wykonuje również zadania powiatowe na mocy porozumienia ze
Starostwem Powiatowym. W ramach tych zadań zostały wyposażone i udostępnione czytelnikom bezpłatnie 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, fax, programy komputerowe, na bieżąco opracowywana jest bibliografia regionalna.

 

Liczba odwiedzin : 534
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Beata Modzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szramka
Czas wytworzenia: 2003-06-04 00:00:00
Czas publikacji: 2015-07-17 10:56:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak