Wykaz spraw 

 
 
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy - Zobacz >>
  • Wydział Organizacyjny - Zobacz >>
  • Wydział Finansowy - Zobacz >>
  • Wydział Spraw Obywatelskich - Zobacz >>
  • Wydział Rozwoju Gospodarczego - Zobacz >>
  • Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego - Zobacz >>
  • Wydział Mienia - Zobacz >>
  • Wydział Ochrony Środowiska - Zobacz >>
  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej - Zobacz >>
  • Urząd Stanu Cywilnego - Zobacz >>

Opłat skarbowych w formie gotówkowej należy dokonywać w siedzibie organu podatkowego - kasa Urzędu Miejskiego w Tucholi pok. 115, w kasie Banku Spółdzielczego w Tucholi ul. Świecka 15 lub w dowolnym miejscu (w innym banku, na poczcie) na rachunek bankowy Gminy Tuchola prowadzony przez Bank Spółdzielczym w Tucholi - nr 96 8174 0004 0000 2163 2000 0002 (ostatnia forma płatności może być obciążona dodatkowymi kosztami pobieranymi przez dane placówki)

 

Liczba odwiedzin : 3291
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2005-06-27 00:00:00
Czas publikacji: 2017-10-24 14:32:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak