Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

2017-09-19 14:47:56
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o konsultacjach Programu współpracy Gminy Tuchola z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

2017-09-11 13:30:34
Terminarz jesiennych zebrań wiejskich - Gminy Tuchola

2017-09-11 11:42:03
Materiały na 40. sesję Rady Miejskiej w Tucholi

- 15 września 2017r.

2017-09-07 15:07:32
Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

2017-08-29 09:46:25
Obwieszczenie Starosty Tucholskiego z dnia 22. sierpnia 2017 r., znak: BD.6740.TUCH.125.2017.WK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi – w ramach projektu „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II”.

2017-08-22 14:36:28
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na wykonanie zadania publicznego w 2017r. w sferze pomocy społecznej

2017-08-22 11:59:31
Ogłoszenie o licytacji autobusu szkolnego

2017-08-18 12:00:38
Materiały na 39. sesję Rady Miejskiej w Tucholi

2017-08-17 08:55:26
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1469/11 położonej przy ul. Świeckiej w Tucholi

2017-08-17 07:42:35