Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
IV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

- 25 stycznia 2019 roku

2019-01-17 12:48:52
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w sferze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2019-01-08 12:23:29
„Problemy społeczne w opinii środowiska lokalnego” - ankieta

2019-01-02 14:13:26
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2018r.

2018-12-28 10:58:50
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zdań z zakresu pomocy społecznej w 2019r.

2018-12-18 13:12:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (14.12.2018r.)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 010117C Legbąd - Łosiny oraz 010102C Łosiny - Fojutowo o łącznej długości 2,37km".

2018-12-17 14:58:49
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o naborze członków do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych

2018-12-14 08:22:57
Materiały na III sesję Rady Miejskiej w Tucholi

- 21 grudnia 2018r.

2018-12-12 12:16:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (12.12.2018r.)

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogóźno, od km 0+005 do km 26+360, na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie".

2018-12-12 08:00:13
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (05.12.2018r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie układu skrzyń rozsączających oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ul. Myśliwskiej, Łowieckiej, Huberta, Bractwa Kurkowego, Sokolniczej, Bażanciej na terenie osiedla Rudzki Most w Tucholi.

2018-12-07 13:03:19