Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
VI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

4 marca 2019r.

2019-02-28 09:03:03
V sesja Rady Miejskiej w Tucholi

- 15 lutego 2019r.

2019-02-07 14:46:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (28.01.2019r.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 010117C Legbąd - Łosiny oraz 010102C Łosiny - Fojutowo o łącznej długości 2,37 km".

2019-01-29 12:20:05
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

2019-01-25 11:59:07
IV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

- 25 stycznia 2019 roku

2019-01-17 12:48:52
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w sferze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2019-01-08 12:23:29
„Problemy społeczne w opinii środowiska lokalnego” - ankieta

2019-01-02 14:13:26
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2018r.

2018-12-28 10:58:50
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zdań z zakresu pomocy społecznej w 2019r.

2018-12-18 13:12:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (14.12.2018r.)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 010117C Legbąd - Łosiny oraz 010102C Łosiny - Fojutowo o łącznej długości 2,37km".

2018-12-17 14:58:49
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o naborze członków do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych

2018-12-14 08:22:57
Materiały na III sesję Rady Miejskiej w Tucholi

- 21 grudnia 2018r.

2018-12-12 12:16:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (12.12.2018r.)

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogóźno, od km 0+005 do km 26+360, na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie".

2018-12-12 08:00:13
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (05.12.2018r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie układu skrzyń rozsączających oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ul. Myśliwskiej, Łowieckiej, Huberta, Bractwa Kurkowego, Sokolniczej, Bażanciej na terenie osiedla Rudzki Most w Tucholi.

2018-12-07 13:03:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Opracowania koncepcji budowy obwodnicy miasta Tucholi"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Tucholi".

2018-12-06 13:20:45
Materiały na II sesję Rady Miejskiej w Tucholi

29 listopada 2019 roku

2018-11-23 08:37:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku

2018-11-19 13:18:48
Materiały na I sesję Rady Miejskiej w Tucholi

- 21 listopada 2018 roku

2018-11-13 12:59:23
Materiały na 58. sesję Rady Miejskiej w Tucholi

- 16 listopada 2018 roku

2018-11-07 08:53:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (29.10.2018 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 010117C Legbąd - Łosiny oraz 010102C Łosiny - Fojutowo o łącznej długości 2,37km".

2018-10-29 15:02:22
Przypomnienie - II etap szkoleń dla Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Tuchola

2018-10-15 09:50:14
Materiały na 57. sesję Rady Miejskiej w Tucholi

- 19 października 2018 roku

2018-10-11 08:37:32
Informacja dotycząca projektu pt. "E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO"

2018-10-11 08:35:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Polnej w Legbądzie wraz z łącznikiem z ul. Szkolną"

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnego-prawnego dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Polnej w Legbądzie wraz z łącznikiem z ul. Szkolną".

2018-09-26 14:06:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn. "Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego i Baczyńskiego w Tucholi, wraz z ich odwodnieniem"

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnego-prawnego dla inwestycji pn. "Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego i Baczyńskiego w Tucholi, wraz z ich odwodnieniem".

2018-09-26 14:05:42
Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola".

2018-09-20 15:12:17
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola".

2018-09-20 15:08:47
Materiały na 56. sesję Rady Miejskiej w Tucholi

- 21 września 2018 roku

2018-09-12 08:22:40
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej w 2018r.

2018-09-10 15:02:02
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o konsultacjach Programu współpracy Gminy Tuchola z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

2018-09-10 11:41:36
Ogłoszenie w sprawie naboru uczestników do Domu Dziennego Pobytu Senior+” w Tucholi

2018-09-05 08:25:44
terminarz zebrań wiejskich w Gminie Tuchola

2018-09-04 14:46:05
Materiały na 55. sesję Rady Miejskiej w Tucholi

2018-09-03 14:08:20
Rozstrzygniecie konkursu ofert na wybór realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw grypie

2018-08-29 11:11:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku od 65 lat w Gminie Tuchola.

2018-08-13 13:36:06
Materiały na 54. sesję Rady Miejskiej w Tucholi

- 13 sierpnia 2018r. o godz. 13.00 w sali 203

2018-08-10 09:04:50
Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dn. 31.07.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dn. 31.07.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola"

2018-08-02 12:02:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018r. z zakresu pomocy społecznej

2018-07-27 09:42:52
Dodatkowa rekrutacja na urzędnika wyborczego oraz informacja o liczbie brakujących urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

2018-07-26 11:48:17
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi

Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1469/11 położonej przy ul. Świeckiej w Tucholi - uchwała Nr LIII/382/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2018 r,

2018-07-26 08:07:02