Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tucholi 

 

 

Burmistrz Tucholi ogłasza przetarg ustny ograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Tucholi na zapleczu nieruchomości położonych przy ul. Głównej oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytki rolne: stanowiącej grunt orny RIVa i łąki trwałe ŁIV. Przetarg ograniczony jest do osób posiadających tytuł własności do nieruchomości sąsiednich.

Nr działki

Pow. w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza brutto w zł

Wysokość wadium

w zł

Przeznaczenie

nieruchomości

499/3

0,1953

BY1T/00002698/7

14.000,00

2.000,00

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest planu zagospodarowania. Brak dojazdu. Nieruchomość przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych geodezyjnie: nr 499/1 lub nr 498/2 lub 500.

Rodzaj użytku ww. działka została oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Tucholskiego symbolem: grunt orny RIVa – 0,0390 ha i łąki trwałe ŁIV – 0,1563 ha.

Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające tytuł własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 499/1, 498/2, 500.

Bliższe informacje znajdują się w załączniku.

 


Liczba odwiedzin : 375
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Rydygier
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Rydygier
Czas wytworzenia: 2018-11-22 13:16:31
Czas publikacji: 2018-11-22 13:16:32
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-12