Rejestr instytucji kultury 

 
 

W związku z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) udostępniamy Państwu Rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Tuchola.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tuchola.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Burmistrz Tucholi prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem urzędowym osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się do wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz Tucholi

 

 

 

 

 

Załączniki

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.docx

Data: 2018-07-10 14:32:42 Rozmiar: 22.04k Format: .docx Pobierz

KSIĘGA REJESTROWA MBP.docx

Data: 2018-07-10 14:36:51 Rozmiar: 28.98k Format: .docx Pobierz

KSIĘGA REJESTROWA TOK.docx

Data: 2018-07-10 14:36:51 Rozmiar: 29.38k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 2425
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Maria Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Magadzia
Czas wytworzenia: 2015-06-09 09:25:37
Czas publikacji: 2018-07-10 14:36:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak