Drogowa Inicjatywa Samorządowa 

 

  

logotyp

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 26/375/10 z dnia 1 kwietnia 2010 roku określił zasady współpracy z Samorządami Lokalnymi w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS), w ramach której możliwe stało się wykonywanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Stronami uczestniczącymi w DIS są Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotowy projekt realizowany był w województwie kujawsko-pomorskim, w dziewięciu różnych miejscowościach zlokalizowanych w dziewięciu gminach i siedmiu powiatach. Wszystkie zadnia wchodzące w skład projektu dotyczą infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanej przy drogach wojewódzkich. Projektem objętych zostało dziewięć odcinków dróg wojewódzkich.

Gmina Tuchola we wrześniu 2010 roku złożyła wniosek o przyjęcie do realizacji przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237 we wsi Kiełpin. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 32/518/11 z dnia 12 maja 2011 roku dokonał wyboru zadań do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w trybie DIS. W kwietniu 2012 roku Burmistrz Tucholi podpisał stosowne porozumienie i umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Realizacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237 we wsi Kiełpin.

Trasa chodnika przebiega lewą stroną wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk – Tuchola – Mąkowarsko od wsi Kiełpin do wybudowań w kierunku Tucholi od km 21+820 do km 22+150 o długości 330m.

 Download/get/id,15962.html

26 listopada 2012 roku dokonano odbioru ostatecznego inwestycji

Download/get/id,15963.html

 


Liczba odwiedzin : 893
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Waldemar Walkowiak
Czas wytworzenia: 2013-05-29 12:32:27
Czas publikacji: 2013-05-29 12:32:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak