Ogłoszenie o konkursie  

 
 

NAGRODA

BURMISTRZA TUCHOLI

 

za osiągnięcia

 

w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola

w ramach konkursu o nazwie

”Mój dom na medal”

 

Właściciele, współwłaściciele, wspólnoty mieszkaniowe

posiadający w mieście Tuchola budynki położone

w strefie „A – pełnej ochrony konserwatorskiej”,

 

 za szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne

o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków

mogą uzyskać nagrodę w wysokości:

 

pierwsza  – 10.000,00 zł

 druga      – 8.000,00 zł

trzecia     –   6.000,00 zł

wyróżnienie - 2.000,00 zł

 

Zgłoszenia do dorocznej nagrody można dokonywać

w okresie od 1 do 31 października każdego roku

poprzez złożenie stosownego formularza w Urzędzie Miejskim w Tucholi,

z uwzględnieniem zasad, warunków oraz trybu przyznawania Dorocznych Nagród Burmistrza Tucholi zawartych w Uchwale Nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Formularz zgłoszenia kandydatury do dorocznej nagrody dostępny jest na stronie www.tuchola.pl/bip/konkursy, w Biurze Obsługi Klienta lub w Wydziale Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Tucholi, plac Zamkowy 1.

 

Załączniki

Uchwala_w_sprawie_ustanowienia_dorocznej_nagrody.pdf

Data: 2015-10-07 12:32:44 Rozmiar: 564.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwała zmieniająca.pdf

Data: 2015-10-07 12:32:44 Rozmiar: 45.12k Format: .pdf Pobierz

formularz zgłoszenia.docx

Data: 2015-10-07 12:32:44 Rozmiar: 15.31k Format: .docx Pobierz

Uchwała zmieniająca_2017.pdf

Data: 2017-10-04 13:18:31 Rozmiar: 49.15k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1011
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Walkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Śmieszek
Czas wytworzenia: 2013-06-10 15:00:35
Czas publikacji: 2017-10-04 13:18:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak