Skarbnik 

 
Skarbnik 

Skarbnik Gminy Tuchola
Wojciech Grudzina

pl. Zamkowy 1
tel: (0-52) 5642527, pokój 119
e-mail: skarbnik@tuchola.pl

Do zadań Skarbnika należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

5) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

6) dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych,

7) zapewnia ochronę mienia komunalnego,

8) informuje Radę Miejską o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,

9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień,

10) sprawuje kontrolę wewnętrzną  w gminnych jednostkach organizacyjnych,

11) Przygotowuje bieżące oceny, analizy i informacje o sytuacji finansowej Gminy oraz o możliwościach pozyskiwania dodatkowych dochodów w różnych formach ( dochody własne, obligacje, korzystne pożyczki i kredyty itp.),

12) sprawuje bezpośredni nadzór na działalnością Wydziału Finansowego,

 

Liczba odwiedzin : 1484
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jadwiga Krajecka
Czas wytworzenia: 2003-05-20 00:00:00
Czas publikacji: 2003-05-20 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak