Sekretarz 

 
 

Sekretarz
Justyna Gackowska


pl. Zamkowy 1
tel: (0-52) 5642509, pokój 101
e-mail: sekretarz@tuchola.pl
 

Justyna Gackowska – Sekretarz
Tel. 5642509, pokój 101

 1. Zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tucholi i warunków jego działania.
 2. Podejmowania czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem spraw związanych
  z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych
  z wynagrodzeniami (za wyjątkiem ustalania wysokości uposażenia pracowników).
 3. Wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego, w tym wydawania poleceń służbowych.
 4. Udzielania urlopów wypoczynkowych i kierowania na wyjazdy służbowe.
 5. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych.
 6. Prowadzenie nadzoru nad sprawami informatycznymi w Urzędzie.
 7. Prowadzenie nadzoru nad pracami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych w Urzędzie, wykonywanymi przez ABI i ASI.
 8. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem Organizacyjnym i Wydziałem Administracyjno - Gospodarczym.
 9. Nadzorowaniu przestrzegania zasad wynikających z „Polityki bezpieczeństwa informacji” w Urzędzie przez pracowników Wydziału.
 10. Stwierdzania własnoręczności podpisów i potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentów.
 11. Merytoryczny udział w procesie przygotowania zamówień publicznych z zakresu działania Wydziału.
 12. Wykonywania innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem należących do wyłącznej kompetencji Burmistrza.
 

Liczba odwiedzin : 1566
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Darowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2003-05-20 00:00:00
Czas publikacji: 2017-10-24 08:20:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak