Klauzula informacyjna RODO 

 

Klauzula informacyjna  RODO

 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego informuje:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego, z siedzibą w Tucholi, ul. Pocztowa 7B.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodombptuchola@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, celu prowadzenia rejestru czytelników w systemie bibliotecznym, celach statystycznych, celu odzyskania wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uregulowania zobowiązań względem MBP - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z par.2 pkt. 11 i 12 Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
 

Liczba odwiedzin : 267
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI
Osoba wprowadzająca informację : Beata Modzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szramka
Czas wytworzenia: 2018-05-25 15:14:50
Czas publikacji: 2018-05-25 15:18:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak