Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Tucholi informuje, że została wydana decyzja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków dla osiedli „Rudzki Most I” i „Rudzki Most II” w Tucholi.
2006-01-09 00:00:00
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TUCHOLI

Burmistrz Tucholi informuje, że wpłynął wniosek w sprawie wykonania robót budowlanych niezbędnych do montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku w WYSOKIEJ.
2006-01-10 00:00:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TUCHOLI !

Burmistrz Tucholi informuje, że została wydana decyzja w sprawie wymiany okien w istniejącym budynku kościoła w Dąbrówce.
2006-01-24 00:00:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TUCHOLI

Burmistrz Tucholi informuje, że została wydana decyzja w sprawie wykonania wewnętrznych i zewnętrznych robót budowlanych w budynku kościoła w Raciązu oraz w jego otoczeniu.
2006-01-24 00:00:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TUCHOLI

Burmistrz Tucholi informuje, że została wydana decyzja w sprawie odbudowy stawów zalewowych na rzece Kicz w miejscowości Piszczek.
2006-01-24 00:00:00
Materiały sesyjne

Materiały sesyjne 25.01.2006 Zawiadamiam, że dnia 27 stycznia 2006 r. - piątek - w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLI seska rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 9.00.
2006-01-25 00:00:00
Ogłoszenie oferty

Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych
w 2006 roku rozstrzygnięty.2006-01-26 00:00:00
Ogłoszenie Burmistrza Tucholi

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej Stacji Bazowej PTK Centertel 8943/6452 w Tucholi, ul. Zielona 3
2006-01-30 00:00:00
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TUCHOLI !

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Tucholi w rejonie ulic: Cegielnianej i Przemysłowej
2006-02-06 00:00:00
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TUCHOLI

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Tucholi w rejonie ulic: Chojnickiej i Młyńskiej.
2006-02-06 00:00:00