Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-11 09:45:17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 / Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Tuchola - etap I Paweł Jastak Edycja artykułu
2018-12-11 09:43:08 2018 / Zarządzenie Nr 120.135.2018 Maciej Lepak Publikacja artykułu
2018-12-11 08:15:19 Przepisy gminne 2006-2010 / Uchwała Nr XXX/270/08 Barbara Biernacka Edycja artykułu
2018-12-10 15:02:35 Przepisy gminne 2006-2010 / Uchwała Nr XXX/270/08 Barbara Biernacka Edycja artykułu
2018-12-10 14:59:52 Przepisy gminne 2010-2014 / Uchwała Nr XLIV/375/14 Barbara Biernacka Edycja artykułu
2018-12-10 14:54:51 Przepisy gminne 2018-2023 / Uchwała Nr II/14/18 Barbara Biernacka Publikacja artykułu
2018-12-10 14:37:16 Przepisy gminne 2014-2018 / Uchwała Nr XXII/166/16 Barbara Biernacka Edycja artykułu
2018-12-10 14:29:23 Przepisy gminne 2010-2014 / Uchwała Nr XXVII/246/13 Barbara Biernacka Edycja artykułu
2018-12-10 09:33:03 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej / Protokół nr 42/18 Barbara Biernacka Publikacja artykułu
2018-12-10 08:50:46 Komisja Rewizyjna / Protokół nr 42/18 Barbara Biernacka Publikacja artykułu