Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-26 12:42:49 otwarte / Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowo-administracyjnego wraz z przebudową infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 3869 przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi Aleksandra Szmyt Edycja artykułu
2017-05-26 12:37:47 Z sesji Rady Miejskiej / Protokół nr 35/17 Barbara Biernacka Publikacja artykułu
2017-05-25 13:05:55 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska / Protokół nr 27/17 Barbara Biernacka Publikacja artykułu
2017-05-25 13:03:19 otwarte / Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowo-administracyjnego wraz z przebudową infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 3869 przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi Aleksandra Szmyt Publikacja artykułu
2017-05-24 13:41:47 otwarte / Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tuchola – Kiełpin dz. 456 (7 punktów świetlnych) Aleksandra Szmyt Publikacja artykułu
2017-05-24 13:41:35 zamknięte / Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tuchola Aleksandra Szmyt Przeniesiono
2017-05-24 11:40:30 Komisja Rewizyjna / Protokół nr 28/17 Barbara Biernacka Publikacja artykułu
2017-05-23 16:51:15 2017 / Informacje o wykonaniu podstawowych wielkości budżetu Gminy Tuchola w okresie I kwartału 2017 roku Agnieszka Łapka Edycja artykułu
2017-05-23 16:45:25 2017 / Informacje o wykonaniu podstawowych wielkości budżetu Gminy Tuchola w okresie I kwartału 2017 roku Agnieszka Łapka Publikacja artykułu
2017-05-22 13:12:23 Programy i strategie / Program Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2017-2019 Marta Runka Publikacja artykułu