Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-18 13:07:35 Zamówienia pow. 30 tys. / Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola. Agnieszka Kowalikowska Publikacja artykułu
2018-06-18 09:09:08 Zamówienia pow. 30 tys. / Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo-Tuchola – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy. Agnieszka Kowalikowska Edycja artykułu
2018-06-15 13:26:02 Zamówienia pow. 30 tys. / Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo-Tuchola – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy. Agnieszka Kowalikowska Edycja artykułu
2018-06-15 13:18:42 Zamówienia pow. 30 tys. / Przebudowa ulicy Zamkowej, Chojnickiej i Gabrychów w Tucholi - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Aleksandra Szmyt Edycja artykułu
2018-06-15 13:13:07 Zamówienia pow. 30 tys. / Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Raciążu Aleksandra Szmyt Edycja artykułu
2018-06-15 11:49:34 Zamówienia pow. 30 tys. / Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo-Tuchola – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy. Agnieszka Kowalikowska Edycja artykułu
2018-06-15 09:37:31 2018 / Zarządzenie Nr 120.78.2018 Marcin Darowski Edycja artykułu
2018-06-15 09:37:22 2018 / Zarządzenie Nr 120.77.2018 Marcin Darowski Edycja artykułu
2018-06-15 09:37:14 2018 / Zarządzenie Nr 120.76.2018 Marcin Darowski Edycja artykułu
2018-06-15 09:37:04 2018 / Zarządzenie Nr 120.75.2018 Marcin Darowski Edycja artykułu