Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-14 12:50:44 Zamówienia pow. 30 tys. / Przebudowa drogi gminnej nr 010759C ul. Ks. Konstantyna Kreffta w Tucholi od km 0+000 do km 0+191 oraz przebudowa drogi gminnej nr 010731C ul. Garbary w Tucholi od km 0+000 do km 0+274 Aleksandra Szmyt Edycja artykułu
2018-08-14 11:59:59 Zamówienia pow. 30 tys. / Przebudowa drogi gminnej nr 010107C relacji Raciąż – Woziwoda od km 0+528 do km 2+790 Aleksandra Szmyt Publikacja artykułu
2018-08-14 11:55:15 2018 / Zarządzenie Nr 120.93.2018 Maciej Lepak Edycja artykułu
2018-08-13 13:47:52 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej / Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Paweł Jastak Edycja artykułu
2018-08-13 13:36:42 Zamówienia pow. 30 tys. / Przebudowa drogi gminnej nr 010759C ul. Ks. Konstantyna Kreffta w Tucholi od km 0+000 do km 0+191 oraz przebudowa drogi gminnej nr 010731C ul. Garbary w Tucholi od km 0+000 do km 0+274 Aleksandra Szmyt Publikacja artykułu
2018-08-13 13:36:06 AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku od 65 lat w Gminie Tuchola. Maria Kowalska Edycja artykułu
2018-08-13 13:34:51 Zamówienia pow. 30 tys. / Przebudowa drogi gminnej nr 010729C ul. Gajowa w Tucholi od km 0+100 do km 0+432 oraz drogi gminnej nr 010804C ul. Sarnia w Tucholi od km 0+000 do km 0+218 Aleksandra Szmyt Przeniesiono
2018-08-13 13:34:22 rozstrzygnięte / Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola. Aleksandra Szmyt Przeniesiono
2018-08-13 13:33:37 rozstrzygnięte / Przebudowa drogi gminnej nr 010729C ul. Gajowa w Tucholi od km 0+100 do km 0+432 oraz drogi gminnej nr 010804C ul. Sarnia w Tucholi od km 0+000 do km 0+218 Aleksandra Szmyt Przeniesiono
2018-08-13 13:32:35 unieważnione / Przebudowa drogi gminnej nr 010759C ul. Ks. Konstantyna Kreffta w Tucholi od km 0+000 do km 0+191 oraz przebudowa drogi gminnej nr 010731C ul. Garbary w Tucholi od km 0+000 do km 0+274 Aleksandra Szmyt Przeniesiono