Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-12 15:28:55 2019 / Zarządzenie Nr 120.26.2019 Maciej Lepak Publikacja artykułu
2019-03-12 15:15:55 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej / Protokół nr 4/19 Barbara Biernacka Publikacja artykułu
2019-03-12 13:33:36 Interpelacje i zapytania radnych / Interpelacje i zapytania radnych Barbara Biernacka Edycja artykułu
2019-03-12 13:21:02 Interpelacje i zapytania radnych / Interpelacje i zapytania radnych Barbara Biernacka Edycja artykułu
2019-03-12 13:19:53 Zamówienia pow. 30 tys. / Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Tuchola, ul. Polna – Kiełpin – Na Polach. Agnieszka Kowalikowska Edycja artykułu
2019-03-12 13:18:57 Interpelacje i zapytania radnych / Interpelacje i zapytania radnych Barbara Biernacka Edycja artykułu
2019-03-12 13:15:14 Zamówienia pow. 30 tys. / Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Tuchola, ul. Polna – Kiełpin – Na Polach. Agnieszka Kowalikowska Edycja artykułu
2019-03-12 13:14:33 Interpelacje i zapytania radnych / Interpelacje i zapytania radnych Barbara Biernacka Edycja artykułu
2019-03-12 13:05:43 Interpelacje i zapytania radnych / Interpelacje i zapytania radnych Barbara Biernacka Edycja artykułu
2019-03-12 12:18:58 Interpelacje i zapytania radnych / Interpelacje i zapytania radnych Barbara Biernacka Edycja artykułu